HỘI NGHỊ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC
NGÀNH ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ NĂM 2018
05.10.2018 - Trung tâm hội nghị Quốc Gia

Yêu cầu và thể lệ gửi báo cáo khoa học:

 

Thời gian nhận báo cáo khoa học: trước ngày 15/07/2018.

 

Mẫu báo cáo khoa học

Tên báo cáo: Font Times New Romans đậm, cỡ chữ 18

Họ và tên tác giả cùng học hàm học vị:  Font Times New Romans đậm, cỡ chữ 13

Cơ quan công tác: Font Times New Romans nghiêng, cỡ chữ 13

Tóm tắt tiếng Việt: Font Times New Romans nghiêng, cỡ chữ 12, không quá 300 từ

1. Phần giới thiệu 

Phần chữ trong nội dung nên để Font chữ Times New Roman, Cỡ chữ 13, viết thường, cách nhau giữa các dòng để 1.0, khổ giấy A4, căn lề trái 3.0 cm, lề phải 2.0, lề trên và lề dưới 2.0.

2. Nội dung nghiên cứu

Phần này trình bày các dữ liệu và phương pháp nghiên cứu, theo hướng dẫn:

 Hình thức công thức

Công thức nên biên tập bằng Equation trong MS Word 2013 trở lên. Nếu là biến thì để chữ nghiêng, ký hiệu ma trận để đậm, thẳng. Đối với những công thức nằm trong đoạn văn bản để chế độ inline. Cuối công thức phải có dấu “.”  Hoặc dấu “’,” tùy theo cách chấm câu ở đâu.

 Bảng biểu và hình vẽ

Hình vẽ phải rõ ràng, tiêu đề của hình vẽ được đặt phía dưới, để in nghiêng, căn dòng vào giữa, font chữ Times New Romans, cỡ chữ 13. Nên sử dụng Caption để làm tiêu đề hình vẽ. Tiêu đề của bảng đặt phía trên, căn dòng vào giữa, font chữ Times New Romans, cỡ chữ 13. Nên sử dụng Caption để làm tiêu đề Bảng biểu

3. Kết quả nghiên cứu

4. Kết luận và kiến nghị

Kết luận ngắn gọn, chỉ đưa vào kết luận những kết quả đã được tác giả minh chứng trong nội dung của bài báo.

Tài liệu tham khảo

[1] Trần Thị Băng Tâm, 2006. Giáo trình Hệ thống  thông tin địa lý. Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.

[2] Phan Văn Hiến, 2012. Cơ sở trắc địa công trình. Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.

5. Tóm tắt tiếng Anh

Tên báo cáo bằng tiếng Anh Font Times New Romans đậm, cỡ chữ 16.

Tóm tắt báo cáo bằng tiếng Anh tương ứng với tóm tắt báo cáo bằng tiếng Việt, Font Times New Romans nghiêng, cỡ chữ 12.

6. Địa chỉ liên lạc

Tên, điện thoại, email liên lạc của tác giả.


 

MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

Hạn nộp báo cáo: trước 15/07/2018

Ngày hội nghị: 05/10/2018

FANPAGE HỘI NGHỊ

Đại biểu có thể truy cập fanpage hội nghị tại fb.me/DDBD2018 và gửi tin nhắn cho Trang tại m.me/DDBD2018

ĐĂNG KÝ TRIỂN LÃM HẠNG VÀNG
ĐĂNG KÝ TRIỂN LÃM HẠNG ĐỒNG