HỘI NGHỊ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC
NGÀNH ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ NĂM 2018
05.10.2018 - Trung tâm hội nghị Quốc Gia

♦ Ông Nguyễn Đại Đồng

Trưởng phòng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Mob: 0912774475

Email: hoinghiKHCN2018@gmail.com

 

♦ Bà Đỗ Thị Thu Thuỷ

Phó trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Tel: 024-37555249

Mobile: 0907412535

 

MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

Hạn nộp báo cáo: trước 15/07/2018

Ngày hội nghị: 05/10/2018

FANPAGE HỘI NGHỊ

Đại biểu có thể truy cập fanpage hội nghị tại fb.me/DDBD2018 và gửi tin nhắn cho Trang tại m.me/DDBD2018