HỘI NGHỊ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC
NGÀNH ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ NĂM 2018
05.10.2018 - Trung tâm hội nghị Quốc Gia

Cơ quan chủ trì tổ chức:

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

 

Các cơ quan tham gia phối hợp:

Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hội Trắc địa – Bản đồ – Viễn thám Việt Nam

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Cục Viễn thám quốc gia

 

Cục Bản đồ Bộ Tổng tham mưu

 

Tổng cục Quản lý đất đai

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Tổng cục Địa chất khoáng sản Việt Nam

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

Trường Đại học Mỏ địa chất

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Trường Đại học Khoa học và Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

Hạn nộp báo cáo: trước 15/07/2018

Ngày hội nghị: 05/10/2018

FANPAGE HỘI NGHỊ

Đại biểu có thể truy cập fanpage hội nghị tại fb.me/DDBD2018 và gửi tin nhắn cho Trang tại m.me/DDBD2018

ĐĂNG KÝ TRIỂN LÃM HẠNG VÀNG
ĐĂNG KÝ TRIỂN LÃM HẠNG ĐỒNG