HỘI NGHỊ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC
NGÀNH ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ NĂM 2018
05.10.2018 - Trung tâm hội nghị Quốc Gia

Ngay từ khi thành lập năm 2002, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ mới trong công tác đo đạc và bản đồ. Trong giai đoạn này, công nghệ đo GPS, công nghệ ảnh số và công nghệ GIS đã được nghiên cứu và áp dụng vào thực tế sản xuất tại Việt Nam. Các dự án lớn như xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 kèm mô hình số độ cao phù trùm cả nước và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 cho khu vực đô thị và kinh tế phát triển đã được thực hiện trên nền các công nghệ hiện đại trên. Việc xây dựng hệ thống lưới các trạm quan trắc GPS liên tục (Continuously Operating Reference Station - CORS) đã được khởi động và bắt đầu triển khai thực hiện. Bên cạch các dự án trên, nhiều nhiệm vụ trọng điểm đã được thực hiện để đạt được các mục tiêu trong Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 33/2008/QĐ-TTG. Đến nay, việc nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2030 cũng đang được triển khai. Do đó, việc đánh giá lại các kết quả, thành tựu nghiên cứu khoa học công nghệ giai đoạn trước là cần thiết làm cơ sở để xây dựng các chương trình mục tiêu tiếp theo.

Năm 2019, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam sẽ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Cục và ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ (1959-2019). Cùng năm này, Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế các nhà đo đạc thế giới (FIG Working Week 2019). Để tham dự sự kiện này, Việt Nam cần chuẩn bị các báo cáo khoa học, công nghệ tiêu biểu nhằm giới thiệu và trao đổi với các chuyên gia quốc tế.

Hội nghị Khoa học, Công nghệ toàn quốc ngành đo đạc và bản đồ năm 2018 nhằm tổng kết đánh giá các thành tựu, kết quả khoa học, công nghệ, đề xuất định hướng cho công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong thời gian tới phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2030, lựa chọn các báo cáo tiêu biểu của Việt Nam trình bày tại "FIG Working Week 2019" và chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành đo đạc và bản đồ.

Hội nghị Khoa học, Công nghệ toàn quốc ngành đo đạc và bản đồ năm 2018 sẽ được tổ chức ngày 05 tháng 10 năm 2018. Chương trình của Hội nghị gồm 2 phần: Phiên toàn thể và 05 nhóm thảo luận chuyên đề: Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý; Đo đạc cơ bản; Bản đồ; Đo ảnh và viễn thám; Đo đạc ứng dụng. Các nhóm thảo luận chuyên đề sẽ tập trung vào các nội dung chính như sau:

1. Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý (NSDI)

 • Quản lý hạ tầng dữ liệu không gian địa lý ở các cấp: địa phương, khu vực, quốc gia và toàn cầu.

 • Chuẩn thông tin, dữ liệu không gian địa lý

 • Phương pháp, công nghệ xây dựng, mô hình hoá, phân tích, xử lý, lưu trữ và phổ biến dữ liệu không gian địa lý

 • Tích hợp hạ tầng dữ liệu không gian địa lý trong địa chính, sử dụng đất, môi trường, kinh tế xã hội

 • Dữ liệu không gian địa lý hỗ trợ chính phủ điện tử, quy hoạch

 • Ứng dụng dữ liệu không gian địa lý trên điện thoại di động và các ứng dụng khác

 

2. Đo đạc cơ bản

 • Các phương hướng và các kết quả nghiên cứu hoàn thiện hệ tọa độ, hệ độ cao quốc gia

 • Các kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình quasigeoid quốc gia, phát triển công tác đo đạc trọng lực và xây dựng cơ sở dữ liệu trọng lực quốc gia

 • Các kết quả nghiên cứu ứng dụng các phương pháp GNSS

 • Các kết quả nghiên cứu ứng dụng phương pháp altimetry, xây dựng hải đồ trên vùng biển Việt Nam

 • Các kết quả nghiên cứu ứng dụng phương pháp đạo hàng – quán tính trong đo đạc

 • Các kết quả nghiên cứu chuyển dịch vỏ Trái đất trên lãnh thổ Việt Nam

 • Các kết quả nghiên cứu về đo đạc biển và thành lập bản đồ biển (bản đồ địa hình đáy biển và hải đồ...)

 • Các kết quả nghiên cứu địa động lực Biển Đông.

3. Bản đồ

 • Chuẩn dữ liệu bản đồ; tiêu chuẩn bản đồ 2D, 3D; chất lượng bản đồ và dữ liệu địa lý – mối liên quan, lý luận và các giải pháp ứng dụng thực tế

 • Bản đồ và GIS 3D: mô hình hóa, thuật toán, hiển thị, mô phỏng, phân tích không gian và các ứng dụng của nó

 • Webmap và WebGIS; ứng dụng bản đồ WebMap, bản đồ động- Mobile-mapping

 • Sản phẩm bản đồ và dữ liệu địa lý phi truyền thống, những ứng dụng mới của bản đồ số, bản đồ chuyên đề trong cuộc sống (quốc phòng an ninh, quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, đáp ứng các nhu cầu khác của con người) - tiềm năng, hạn chế, xu hướng của các ứng dụng bản đồ trong thời gian tới

 • Giải pháp bảo mật dữ liệu bản đồ, bảo vệ quyền sở hữu, quyền trao đổi, truy cập dữ liệu bản đồ

 • Dữ liệu và hệ thống dữ liệu bản đồ công trình ngầm, quản lý, cập nhật chia sẻ dữ liệu- hiện trạng và những giải pháp cần thiết xây dựng và sử dụng hệ thống dữ liệu bản đồ công trình ngầm

 • Công nghệ mới trong thiết kế và thành lập bản đồ; kỹ thuật tự động hóa trong tổng quát hóa bản đồ

 • Bản đồ biên giới và địa giới hành chính

 • Chuẩn hóa địa danh

4. Đo ảnh và viễn thám

 • Ứng dụng viễn thám trong theo dõi biến động lớp phủ

 • Học máy (machine learing) và ứng dụng liên ngành của viễn thám (ứng dụng tích hợp dữ liệu viễn thám và các loại dữ liệu khác)

 • Xử lý dữ liệu đa thời gian dựa trên nền tảng đám mây

 • Ứng dụng công nghệ UAV và các phương pháp xửlý dữ liệu UAV

 • Viễn thám ứng dụng trong lĩnh vực đô thị.

 • Viễn thám ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường

 

5. Đo đạc ứng dụng

 • Đo đạc và bản đồ quốc phòng

 • Đo đạc và bản đồ giao thông

 • Đo đạc, thành lập bản đồ phục vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

 • Đo đạc công trình

 • Đo đạc mỏ

 

 

MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

Hạn nộp báo cáo: trước 15/07/2018

Ngày hội nghị: 05/10/2018

FANPAGE HỘI NGHỊ

Đại biểu có thể truy cập fanpage hội nghị tại fb.me/DDBD2018 và gửi tin nhắn cho Trang tại m.me/DDBD2018